Nieuws

Delft, 2 september 2014

TU Delft biedt Noord-Hollandse MKB-bedrijven gratis cursus "Meer Besparen op Afval"

TU Delft biedt Noord-Hollandse ondernemers de mogelijkheid een gratis cursus te volgen om te besparen op hun afvalkosten. Er belandt tot wel 4,5% omzet in de afvalbak en dat terwijl aan afval juist te verdienen valt. De cursus is onderdeel van een onderzoek in opdracht van de Provincie Noord-Holland.

Cursus bij gemeentes In een aantal Noord-Hollandse gemeentes wordt ondernemers een gratis cursus aangeboden. Deze cursus "Meer Besparen op Afval" biedt bedrijven een algemeen geldende aanpak om het bedrijfsafval in kaart te brengen en verder te beheersen. Met dit inzicht kunt u uw eigen kansen ontdekken om verder op afvalkosten te besparen. De cursus begint bij de basis en is bruikbaar voor bedrijven met uitlopende groottes en kernactiviteiten. De cursus duurt ongeveer 1½ uur. Kijk op www.afvalkring.nl voor cursusmateriaal en data.

Speciale website Voor dit initiatief is een speciale website in het leven geroepen: www.afvalkring.nl U vindt daar een praktische methode om inzicht te krijgen waar er binnen uw bedrijf waarde verloren gaat als afval en hoe u dit kunt voorkomen. Ter ondersteuning hiervan biedt de website handige overzichten en hulpmiddelen. Ontdek waar u op afvalkosten kunt besparen en aan efficiëntie kunt winnen!

Onderzoek De cursus maakt onderdeel uit van een onderzoek op de vermindering van afvalkosten bij bedrijven. Het onderzoek richt zich op het effect van bewustwording van reststoffen die als afval het bedrijf verlaten en bewustwording van afzetkanalen hiervoor. Voor de kleinere ondernemers als winkeliers speelt de mate van onderlinge samenwerking een rol, bijvoorbeeld via een gezamenlijk afvalcontract.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer
015-278 9205