Werkboek "Meer Besparen op Afval"

De gepresenteerde aanpak in de cursus "Meer Besparen op Afval" biedt uw bedrijf een stappenplan om op een praktische en gestructureerde manier uw afvalkosten verder te beheersen en te verlagen. In het werkboek "Meer Besparen op Afval" worden elk van deze stappen op een korte en heldere manier beschreven aan de hand van (reken)voorbeelden, hulpmiddelen en tips. Het werkboek kunt u hier gratis downloaden. Ter illustratie is dit stappenplan hieronder uiteengezet.

Stap 1. Inzicht in uw afval

Monitor uw afvalcontainers gedurende een aantal weken en creëer zicht op wat er binnen het bedrijf gebeurt met ingekochte middelen:

Stap 2. Afval preventie

Ga de oorsprong na van het vrijgekomen afval binnen het bedrijf en bepaal waar er verspilling van inkoop plaatsvindt.

Stap 3. Restafval reduceren

Stel vast welke materialen of producten in uw afvalcontainers nog functioneel zijn, ofwel marktwaarde hebben. U vindt hier een lijst met afnemers van deze materialen en producten.

Stap 4. Afvalcontract kritisch bekijken

Bepaal of uw afvalcontract nog goed aansluit op de soort en hoeveelheid afval dat binnen uw bedrijf vrijkomt. U vindt hier een lijst met afval inzamelaars om offertes te vergelijken.

Stap 5. Maak een afvalmanagement plan

Stel een afvalmanagement plan op om blijvend zicht te houden op uw afval en de effectiviteit van genomen maatregelen.

Kijk in de agenda (rechts op de pagina) voor de dichtsbijzijnde cursus.